Merkezimizin kuruluş amacı; kişilerin hayatlarında yaşadığı rahatsızlıkları ve hastalıkları tedavi etmektir. Bunu yaparken kişilerin sosyal yaşamlarını da desteklemektir.

title

Olumlu zihinler olumlu yaşamlar üretir. -Joyce Meyer
Title Image

Mesleki Seçim

Home  /  Makaleler  /  Mesleki Seçim

Ergenlik dönemi, meslek seçimi gibi insan hayatının en önemli aşamalarından biridir. Ülkemizde erken yaşlardan itibaren hangi liseye gidileceği, hangi dalın seçileceği ve bunu takiben hangi üniversite ve mesleğe adım atılacağı planlanmak durumundadır.

Burada verilecek karar ve atılacak adımlar kişinin bir ömür boyu sosyoekonomik durumunu, ilişkilerini, çevresini, dolayısıyla tüm hayatını etkileyecek önemdedir. Bireyin mutluluğu ve sağlıklı ruh halini korumasında da mesleki doyum birinci derecede etkili faktörlerdendir.

Ergenlik döneminin kendine özel çalkantılı dünyasında hemen her konuda olduğu gibi, meslek seçiminde de sağlıklı bir karar almak oldukça zordur. Çünkü bu dönemde alınan hızlı kararlar ilerleyen dönemlerde pişmanlık yaratabilir ve ve kişiyi zora sokabilir. Gencin ilgi, beceri, kişilik özelliklerini dikkate alarak, meslekler hakkında bilgilendirmek ve kendine en uygun mesleğe yönlendirmek öncelikle aile daha sonra eğitimcilerin sorumluluğundadır. Mesleki rehberlik programı uygulanmış çocukların, tutarlı meslek seçimleri yaptıkları kanıtlanmış bir gerçektir. Ergenlik dönemindeki kişiye destek ve önder olabilmek için öncelikle mesleklerin tarifi ve niteliklerini iyi bilmek gerekir. Edinilen meslek kişiye, maddi ve manevi bir doyum sağlamalık, yapılırken bireysel haz vermelidir.

Meslek seçiminde kişinin zekâsı, özel yetenekleri, ilgi alanları, kişilik yapısı gibi özellikleri mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Kişilik ve benlik kavramları meslek seçiminde çok önemlidir. İnsanlar kişiliklerine uygun meslekleri yaptıklarında daha kolay mutlu olmaktadırlar. İdeal görülen meslekler uğruna bireyi istemediği ya da ilgi alanına girmeyen bir meslek seçimine zorlamak,çocuğun eğitimin yaşantısında başarısızlıklara yol açmakta ve özgüvenini zedelemektedir. Bireyin nasıl bir insan olduğu, neleri yapması, neleri yapmaması gerektiği, idealleri için nasıl davranması gerektiği benliğin görevidir.

Para veya kariyer uğruna benliğine aykırı davranışlar kişide çatışma yaratacaktır.

Son söz olarak diyebiliriz ki, kişiyi bir mesleğe yönlendirmede aile, okul ve çevrenin büyük rolü ve önemi vardır. Yapılacak en büyük hata çocuktan gücünün ötesinde başarı beklemek, ilgi, beceri ve isteklerini dikkate almadan, kendi arzumuz doğrultusunda bazı seçimlere zorlamaktır.

Custom icon
Çocuklarda Davranış

Ruhsal, bedensel ve çevresel nedenlere bağlı iç çatışmalarının davranışlarında ortaya çıkan problemleridir.

Custom icon
EMDR Terapi

Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme çok güçlü bir sağaltım yöntemidir.

Custom icon
Zayıflama Koçluğu

Kişilerin yemeğe yükledikleri anlamları, yeme krizlerinin altında yatan sebepleri yiyeceklere karşı olan zaafları nelerdir.

Custom icon
Milton Erickson

Her danışanın davranış yapısı, düşünce sistemi ve bilinç dışı uygulamalara yatkınlığını göz önüne alarak terapi sırasında kişiye özgü uygulama yapılır.

Custom icon
Sigarayı Bırakma

Hipnoz yönteminde sigara bağımlılığı bilinçaltına yerleşmiş ve bu nedenle otomatikleşmiş güçlü bir bağımlılıktır.

Custom icon
ODM Terapi

ODM yaşamı ve insan doğasını anlatan bir modeldir. İnsan doğasında var olan düzenleyici sistem ile doğal sistem arasında denge kurmaktır.